Contoh pancasila sebagai dasar negara

5 contoh penerapan pancasila sebagai dasar negara didalam kehidupan sehari -hari?

 

Jawaban

Berikut ini adalah 5 contoh penerapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari:

  1. Sila pertama, beribadah sesuai keyakinan diri, tidak memaksakan agamanya pada orang lain.
  2. Sila kedua, tidak merendahkan martabat orang lain, berlaku penuh kasih sayang kepada sesama.
  3. Sila ketiga, cinta produk Indonesia, rela berkorban bagi bangsa.
  4. Sila keempat, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan juga ketika menyelesaikan konflik.
  5. Sila kelima, berlaku adil, tidak pilih kasih, tidak diskriminatif.

 

Pembahasan

Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia yang artiny setiap nilai yang terkandung di dalamnya menjadi acuan atau landasan bagi bangsa Indonesia dalam bertindak dan berpikir. Pancasila sebagai dasar negara menjadi rambu-rambu dalam berperilaku termasuk dalam kehidupan bermasyarakat.

 

Pancasila pada dasarnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia sebab nilai-nilainya justru digali langsung dari kepribadian bangsa yang sudah mengakar ratusan tahun lamanya. Oleh sebab itu bukan hal sulit menerapkan pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

 

Kesimpulan

Bedasarkan soal di atas bisa kita simpulkan bahwa pada sila pertama contoh penerapannya adalah beribadah sesuai keyakinan diri, tidak memaksakan agamanya pada orang lain, sila kedua adalah tidak merendahkan martabat orang lain, berlaku penuh kasih sayang kepada sesama, sila ketiga adalah cinta produk Indonesia, rela berkorban bagi bangsa, sila keempat adalah mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan juga ketika menyelesaikan konflik dan sila kelima adalah berlaku adil, tidak pilih kasih, tidak diskriminatif.

BACA JUGA  Mewarnai patung menggunakan cat akrilik membutuhkan alat bantu berupa